Motorické hračky

Motorické hračky vkládáním, provlíkáním, posouváním rozvíjí u dětí jemnou motoriku.   Rozvoj jemné motoriky má v pozdějším věku vliv na manuální zručnost.